Budavári Beszélgetések


2020. május 18.

100 évvel ezelőtt 1920. május 18-án született a későbbi Szent II. János Pál pápa, Karol Wojtyla.

 

Szent II. János Pál pápa életéből és hatásából elevenít fel 13+1 pillanatot az alábbi nyereményjáték. A kérdésekre a leggyorsabban helyes választ visszaküldő 13+1 játékos ajándékot nyer. Hét nyereményt én adok, hetet a Rubik Shop igazgatójától, Kovács János igazgató úr. Rubikék készítettek egy nagyon szép logikai játékot Szent II. János Pál pápa 1988 június 24.-ei, kismartoni, varázsfalui látogatásának ünnepére, ahol 50-60 ezer magyar hívő is jelen volt. A szellemi Totóhoz nyereményként Mindszenthy Jószef bíboros hercegprímásról szóló 7 könyveket adok. Talán ezek a könyvek is erősítik imáinkat, Mindszentyért, akinek boldoggá avatásáért sok millió magyar már évtizedek óta imádkozik. 

 
Válaszként várok egy 14 karakterből álló jelsort, amiben csak 1,2, x szerepel. 
Május végéig várom a válaszokat. Azt követő héten küldöm a helyes megoldásokat és adom a 14 nyereményt a leggyorsabbaknak. Ha 14-nél kevesebb hibátlan válasz érkezik vissza, akkor a többiek közül is nyernek.  
Boldog emlékezést kívánok:

Pálffy László

 
 
1. Szent II. János Pál pápánál hány pápát választottak meg fiatalabban a XX. században?
1.: 1?
2.: 2?
x.: 0?                                                            
 
2. Szent II. János Pál pápa ötnapos, 1991-es, Magyarországi látogatásának több várkerületi programja volt, többek közt:   
A Szentatya a Budavári Nagyboldogasszony- (Mátyás-) templomban 600 kispappal és szerzetesnővérekkel együtt imádkozott,
A Szentatya az Úri utcai Prímási palotában a Magyar Püspöki Kar tagjaival beszélgetett. 
A Magyar Tudományos Akadémia vári székházában a Szentatya találkozott Antall József miniszterelnökkel és Kosári Domokossal az MTA elnökével. 
Ezen várkerületi programok közül hány esett a látogatás augusztus 20.-ai zárónapjára?:     
1.: 1?
2.: 2?
x.: 3?
 
3. A Szent II. János Pál Pápa életéről és a kereszténységről szóló, "Krisztus Helytartója" társasjátékom 390 keresztjéhez hány képét adott felhasználásra a Szentatya?
1.: 1?
2.: 2?
x:  2.-nél többet?
 
4. A Szentatya melyik magyar városban volt korábban?
1.:  Pécsett az egyházmegye központjában?
2.: Győrött Apor Vilmos mártír püspök sírjánál?          
X.: Mindkét helyen ugyanabban az évben volt ?: 
 
5. A Szentatya melyik magyarországi látogatásakor idézte Vörösmarty Mihályt:
"És annyi balszerencse közt, oly sok viszály után, megfogyva bár de törve nem, él nemzet e hazán!"?
1.: 1991-ben?
2.: 1996-ban?
X.: Mindkétszer?
 
6. A Budavári Beszélgetések vendégei az első években ajándékként kapták a Szent II. János Pál pápáról készült társasjátékomat, ezzel egy róla szóló beszélgetést is generált a játék.
A Budavári Beszélgetések edigi 21 éve alatt hány olyan meghívott vendég volt, aki korábban született, mint II. János Pál Pápa?
1.: Legalább 1, de 10-nél nem több?
2.: 20-nál kevesebb, de 10-nél több?
x.: 0?
 
7. Mikor avatta Boldoggá Szent II. János Pál pápa a mártír Apor Vilmost, aki gyermekek és nők százait védte templomában unokaöccsével, Pálffy Sándoral, aki 3-3 golyót kapott a sorstűzzel a nőket kergető orosz "felszabadítótól"?
1.:  1997 november 9.-én?
2.:  2000. augusztus 15.-én?
X.: 1991. augusztus 20.-án?
     
8. Melyik múzeumban van a II. János Pál pápa támogatásával készült "'Krisztus Helytartója" társajátékom?
1.: A dél-lengyelországi Wadowicei pápai szülőházban?
2.: Rómában, a Vatikáni Múzeumban?
x.: Mindkettőben?.
 
9. A Nagy Jubileum évében, az egykori koronaküldésre emlékezve a Mátyás templom fiataljai a Szent Korona újonnan készült másolatával II. János Pál pápához áldásáért, Rómába zarándokoltak. 
A Szent Korona másolatát gyalogos zarándoklattal hozták haza és ünnepélyesen.Szent II. János Pál pápa engedélyének birtokában megkoronázták vele a Mátyás templom főoltárán lévő Szűz Mária szobrát.
Melyik ünnepi napon történt?
1.: Magyarország nemzeti Ünnepén?
2.: Húsvétkor?
x.: Nagyboldogasszony Ünnepén?
 
10. A Mátyás templomot II. János Pál pápa halálhírére az imádkozók százai látogatták meg. Mikor?
1. 2005. április 1.-én?
2.: 2005 április 2.-án? 
x.: Mindkétszer?
 
11. Mikor avatták Boldoggá II: János Pál pápát?
1.: 2011. május 1.-én?
2.: 2013. július 5.-én?
x.: 2014. április 27.-én?
 
12. A Budavári Nagyboldogasszony templomban lévő harangok közül az egyik Szent II. János Pál pápa nevét viseli? 
A Rudolf Perner, passaui harangöntő műhelyében készült, "II. János Pál" harangnál hány kisebb harang van a Mátyás templom harangtornyában?
1.: 1?
2.: 2?
x.: 0?
 
13. Mikor avatták szentté II: János Pál Pápát?
1.: 2011. május 1.-én? 
2.: 2013. július 5.-én?
x.: 2014. április 27.-én? 
 
13+1. Mikor követett el a török bűnöző merényletet II: János Pál Pápa ellen?
1.: 1971. október 22.-én? 
2.: 1981. május 13.-án?
X.: 1991 augusztus 17.-én?