Plébániahivatal nyitva tartása
hétfő és csütörtök 10h-14h  
kedd és szerda 13h-17h  
Hasznos információk, amit mindenképpen tudni kell esküvővel kapcsolatban:

- Esküvőre legalább 5 hónappal a tervezett ceremónia előtt kell jelentkezni.
- A jegyes kurzusok március, ill. május hónapokban indulnak plébániánkon.
- Az egyes kurzusok a hónap első péntekjén indulnak, 4 alkalomból állnak, és este 8 órától kezdődnek.
- Azoknak, akik nem tudnak részt venni az itt induló kurzusok egyikén sem, a máshol elvégzett jegyesoktatásról igazolást kell hozniuk. Más időpontot nem áll módunkban felkínálni a jegyes párnak a kurzus elvégzésére.
 
Esküvői feltételek:

- Mindkét fél szabad állapotú, azaz nincs az Egyház tanítása szerint érvényes házassága.
- Legalább az egyik fél katolikus.
- Amennyiben egyikük sem katolikus, de valamelyikük szeretne megkeresztelkedni katolikus hit szerint, akkor egy évvel előbb kell jelentkezni, hogy legyen idő a felkészülésre.
- Szükséges a megfelelő felkészültség: azaz részvétel a jegyes kurzuson, továbbá Egyházunk tanításának ismerete.

Szükséges iratok:

- Az esküvő időpontjához mérten 3 hónapnál nem régebbi keresztelési anyakönyvi kivonat (keresztlevél) bemutatása. Ez a keresztelés helyén szerezhető be.
- Engedély a menyasszony (vegyes vallás esetén a katolikus fél) lakóhelye szerinti plébániától a Budavári Nagyboldogasszony Főplébánián történő esketéshez. Az ún. elbocsátó kiadásakor szükséges lehet az új keresztlevél bemutatása. (Amennyiben a keresztelés az elbocsátó plébánián történt, nem szükséges külön elbocsátót kérni, elég a keresztlevélre ráírni, hogy engedélyezésre került az esküvő a Mátyás-templomban).
- Esküvőszervezőkkel, rokonokkal stb. csak esküvői időpont lehetőségekről egyeztetünk, a többiről személyesen a párral beszélünk, vagyis esküvői időpontot is csak a pár foglalhat le.
-  A benyújtandó iratok kiadásában illetékes plébánia címének vagy telefonos elérhetőségének megkeresésében, ha szükséges segítünk.
 
Adatlap a házasságkötéshez

Jelentkezés jegyesoktatásra
Plébániai iroda

A Budavári Nagyboldogasszony Főplébánia hivatalos ügyei a plébánia irodájában intézhetők ügyfélfogadási időben. 1014 Budapest, Országház utca 14. Félfogadási idő: hétfőn és csütörtökön: 10-14 óráig, kedden és szerdán 13-17 óráig.
 
Kérjük, hogy lelkipásztori ügyekben az érintettek személyesen jelentkezzenek. Keresztelés, hittan-beíratás esetén a szülő, temetés kapcsán a közvetlen hozzátartozó, esküvőre való jelentkezésnél maga a jegyespár. Rendezvényszervező irodákkal, rokonokkal nincs módunk érdemben tárgyalni.

Plébániánk területe

A Budavári Nagyboldogasszony Főplébániához a plébánia területén lakó megkeresztelt hívek tartoznak. Ez a terület Buda Várfallal határolt része valamint a Lovas út, a Palota út és a Mátray utca.